SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Regional and Local Economy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Regional and Local Economy
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-RLE- 18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim is to provide knowledge about the problems of regional and local economy that affect the economic condition of the entire country. The goal is also to develop practical skills in the preparation for the use of knowledge in their work.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

As part of its classes: economic processes and accompanying phenomena in the local economy and at the regional level. Significantly, sustainable development. Understanding the changing environment. The rules for granting subsidies for investments under EU projects. Problems related to rural development and other issues related to regional and local economy. Analysis of selected problems of regional and local economy on an example of the selected country.

Metody kształcenia

Work from the source document, group work, problem-classical method, discussion, presentation.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Students are obliged to obtain a assessment from the evaluation classes. Assessment is subject to the preparation and presentation of the paper with a set theme using multimedia techniques, 20-30 minutes of presentation time. After speaking the paper is discussed and is assessed student activity led discussion.
In addition, students will write a test. To get a positive grade, students must answer 60% of questions correctly. Written test is conducted on the basis of open-ended questions at the end of the course.

Literatura podstawowa

1.     Tohru N.: Sustainable Growth and Development in a Regional Economy, Springer, Hamburg, 2015.

2.     Shuman M.: The Local Economy Solution, Chelsea Green Publishing, Hartland 2015.

Literatura uzupełniająca

1.     Susumu E.: Globalism and Regional Economy, Routledge, New York, 2013.

2.     Jonathan J.: Foreign Direct Investment and the Regional Economy, Taylor & Francis Ltd, New York, 2006.

Uwagi

Lecturer: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 20:52)