SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Enterprise Risk Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Enterprise Risk Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-ERM-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr inż. Wiesław Wasilewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Provide students with the knowledge and skills appropriate to the practice of risk management in preparation for a possible career that touches on the broad area of risk management.
 • Provide students with a framework, process, skills and tools for the critical analysis of issues relating to an enterprise risk management (ERM) program
 • Explain how an organization applies strategic risk management, project risk management and operational risk management
 • Explain the concepts of organizations risk position including risk appetite and risk tolerance.
 • Demonstrate risk assessment and risk response methods and techniques

Wymagania wstępne

Basic knowledge in the field of mathematics and probability theory.

Zakres tematyczny

 • Defining ERM
 • Hallmarks of ERM
 • Goals, risk rulers and risk position (appetite tolerance)
 • Context of risk analysis
 • Identifying and describing, measuring and analyzing risk
 • Expressing risk: introduction concept of heat map, values map, risk modelling, risk-adjusted financial forecasting and portfolio theory
 • Identification methods
 • Risk response categories: prevention, mitigation, avoidance, resilience

Metody kształcenia

Laboratory with interactive group activities

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

50% attendance and in-class active participation

50% team project

Literatura podstawowa

Lam J.,Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, Wiley  2014

Green P., Enterprise Risk Management: A Common Framework for the Entire Organization, Butterworth-Heinemann  2015

Damodaran A., Ryzyko strategiczne, podstawy zarządzania ryzykiem, WAiP, Warszawa 2009.

Kaczmarek T.T. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.

Monkiewicz, J., Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, BECK, Warszawa 2010.

Trzpiot G., Ganczarek-Gamro A., Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, Wyd. PWE, Warszawa 2010.

Zellmer G., Risiko management, Verlag Wirtschaft 1990

Literatura uzupełniająca

Chong, Y./ Brown, E., Zarządzanie ryzykiem projektu, OE: Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

Rogowski, W./ Michalczewski, A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna ekonomiczna, Krakow 2005.

 

Uwagi

Lecturer: w.wasilewski@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez mgr inż. Wiesław Wasilewski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 23:11)