SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Management Information Systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Management Information Systems
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-MIS-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is familiar with management information systems, including Enterprise Resource Planning (ERP) systems.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

The framework of an information system in an organization, classification of management information systems, typical functionalities of ERP systems, selection of an ERP system for a specific company. The execution of typical business processes in areas such as sales, production, purchasing, and accounting. The registration of documents in a standard ERP system; documents are related to sales order, shipping document, invoice, work order, scheduling, MRP suggestion, purchase order, stock receipt, acceptance of goods, invoice voucher, payment management.

Metody kształcenia

Software presentation in the computer lab, project method.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Credit of laboratory refers to the use of an ERP system to register 10 typical documents (e.g. sales order, purchase order, stock receipt) related to different business areas. Student can get maximal 0.5 point for each document. Moreover, student should prepare written work with the presentation of different management information systems, from transaction processing systems to management support systems, and functionalities of ERP systems. Student can get maximal 5 points for the above-mentioned written work. Consequently, student can obtain maximal 10 points related to solved exercises and written work. The criteria for a grade: 0-5.0 points „2.0”, 5.1-6.0 points „3.0”, 6.1-7.0 points „3.5”, 7.1-8.0 points „4.0”, 8.1-9.0 points „4.5”, 9.1-10.0 points „5.0”.

Literatura podstawowa

1. Laudon C.K., Traver C.G., Management Information Systems (12th Ed). Prentice Hall, 2011.

2. Magal S.R., Word J., Essentials of Business Processes and Information Systems. Wiley, 2009.

3. Piccoli G., Information Systems for Managers. Wiley, 2008.

4. Turban E., Information Technology for Management: Transforming Organizations In the Digital Economy (4th Ed). Wiley India Pvt. Limited, 2007.

Literatura uzupełniająca

1. Palmatier G.E., Crum C., Enterprise Sales and Operations Planning. J. Ross Publishing, 2002.

2. Power D., Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers. Greenwood Publishing Group, 2002.

3. Turban E., Decision Support and Business Intelligence Systems (8th Ed). Pearson Education, 2008.

4. Wallace T.F., Kremzar M.H., ERP: Making it Happen: The Implementers’ Guide to Success with Enterprise Resource Planning. Wiley, 2001.

Uwagi

Lecturer: m.relich@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 21:18)