SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Negotiations in Business - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Negotiations in Business
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-NB-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marzena Góralczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the subject is to develop students' competences in the field of negotiations, in particular negotiations in business. Familiarizing them with the types and styles of negotiation and the skills and features of an effective negotiator.

Wymagania wstępne

Positive assessment in the subject of Communication in Organisation

Zakres tematyczny

Lecture:The essence of negotiations; traditional and Harvard's negotiation process. Features and skills of an effective negotiator. The rules to be included in the negotiations. Types of negotiations. Advantages and disadvantages of team and individual negotiations. Planning of the negotiation strategy. Styles of negotiation and their consequences. Phases of the negotiation process. International negotiations.

Class: The essence of negotiations; traditional and Harvard's negotiation process. Features and skills of an effective negotiator. The rules to be included in the negotiations. Types of negotiations. Advantages and disadvantages of team and individual negotiations. Planning of the negotiation strategy. Styles of negotiation and their consequences. Phases of the negotiation process. International negotiations.

Metody kształcenia

Conventional lecture, group work, case study, discussion, presentation

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Final test covering the contents of lectures. The student can get a total of 10 points, including: 3,0 from 6.0 points; 3,5  from 7.0 points; 4,0 from 8.0 points; 4,5  from 9.0 points and 5,0  from 9.5 points

Exercises: Correctly made written works.

Components of the final grade: lecture: 50% and exercises: 50%

Literatura podstawowa

  1. R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving in, Random House Business Books, London 2012
  2. W. Ury, Getting past No: Negotiating your way from confrontation to cooperation, Bantam Books, New York 2007
  3. S. Gates, The Negotiation Book: Your Definitive Guide to Successful Negotiating, Second edition - Chichester: John Wiley & Sons Ltd 2016 

Literatura uzupełniająca

  1. R.J.Lewicki, B.Barry, D.M. Saunders, Essentials of Negotiation, Mc Graw-Hill Education, New York 2016 

Uwagi

Lecturer: m.goralczyk@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr inż. Marzena Góralczyk (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 15:28)