SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Econometrics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Econometrics
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-E-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Knowing step by step how to create econometric model to solve problems described with numbers.

Wymagania wstępne

Bacis knowing operations with matrix, basic knowing Excel.

Zakres tematyczny

1. Statement of theory or hypothesis.

2. Specification of the mathematical model of the theory

3. Specification of the statistical, or econometric, model

4. Obtaining the data

5. Estimation of the parameters of the econometric model

6. Hypothesis testing

7. Forecasting or prediction

8. Using the model for control or policy purposes.

Metody kształcenia

Exercises on computers.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Solving the problem - strudent receives data and have to build econometric model, than verify and use it.

Literatura podstawowa

https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/Teaching104/Econometrics.pdf

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 22:17)