SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

L'Etat et politiques publiques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu L'Etat et politiques publiques
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-EPP-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

L’explication  et présentation du rôle de l’Etat dans la formulation et la réalisation de la politiques publiques  -  économique et sociale: En particulier les questions du choix des objectives  et des outils d’influancer par l’Etat sur l’activité économique.

Wymagania wstępne

Connaissance des bases de macroéconomie.

Zakres tematyczny

Les fondaments theoriques des politiques publiques. Les raisons et les premises de la politique économique de l’Etat.

Comment l’Etat prende les decisions économiqes:

Des instruments et les outils de la politique économique.

Metody kształcenia

Les cours traditionelle. Discutions des sources. Presentations et communications preparé par des étudiant

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

L’examin orale

Literatura podstawowa

  1. Luc Weber , L’Etat, Acteur économique, ed. Economica, Paris-Geneve, 1991
  2. Xavier Greffe, Economie des politiques publiques, ed. DALLOZ, Paris, 1994

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Opis wprowadził: dr Paweł Szudra


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 03:59)