SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organization and Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organization and Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-OM-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to transfer the knowledge and rules concerning the basic management functions: planning, organizing, directing and controlling people in companies. Knowledge and understanding of different methods and concepts of business management.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

The concept and the area of interest of the organization and management. The relationship between the organization and the environment - functions, goals, performance criteria and the stages of development. The evolution and diffusion methods of organization and management. Policy and strategy process in organizations. Strategic analysis, strategic management and planning. Organizational structures - dynamics and autodynamics. Social responsibility of organization, organizational pathologies. Motivating and managing social potential. Power and leadership in organizations. Organizational control - mechanisms and determinants of effective control.

Metody kształcenia

Case studies, work group, project method.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive grade from the project of the organization.

Literatura podstawowa

  1. Cole G.A., Management – Theory and Practice, DP Publications Ltd., London 2002.
  2. Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, Mass 1963
  3. Stoner J.A.F., Freeman R.E. , Gilbert D.R., Management, Pearson; 6 edition (December 25, 1994).

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 18:21)