SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Project Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Project Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-PrMa-S19
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Getting to know the essence of the project as a temporary venture to create a unique product or to provide a unique service. Getting to know the models describing the course of the project over time. Knowledge of project management methodologies and tools.

Wymagania wstępne

Management

Zakres tematyczny

Definition of project and project management. The relationships among projects, project portfolios, and project programs. Project management life cycle. Project integration management. Project scope management. Project time management. Project cost management. Project quality management. Project human resource management. Project communication management. Project risk management. Project procurement management. Project stakeholder management.

 

Metody kształcenia

Conversatory lecture. Case studies. Elaboration of own project.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Positive evaluation of individual projects. Positive evaluation of written test.

Literatura podstawowa

1. A Guide to the Project Management of Knowledge Fourth Edition, PMI, Newton Square, PA, USA 2008.

2. Żukowska J., Mikołaj Pindelski M. Processes, organisation, communication in project management, Warszawa 2015

3. Baars W., Project Management Handbook, Hague 2006

Literatura uzupełniająca

1. Young T.L., Handbook of project management : a practical guide to effective policies and procedures, London 1996

Uwagi

Lecturer: k.mazur@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 13:10)