SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strength of Materials II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strength of Materials II
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-10_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to introduce students to problem-solving methodology and analysis of the strength found in mechanical engineering

Wymagania wstępne

Strength of Materials I, Technical Mechanics I, Mathematics.

Zakres tematyczny

LECTURE

Determination of beam bending deformations. Analytical method for determining of a bending line of beams. The Clebsch method. Stability of the compressed rods. Elastic buckling of straight bars. Euler's formula. Tetmajer and Johnson- Ostenfeld formulas. Slender rods compression and bending. Beams on elastic fundation. Strongly curved rods bending. Issues a static indeterminable bending. Single and multi-span beams. The equation of three moments. Statically indeterminable frame. Energy methods. Clapeyron system. Calculation of deformations using the Castigliano theorem. Menabrea’s theorem. Calculation of statically indeterminable beams and frames using the Menabrea’s theorem. Bending of plates. Cylindrical bending of plates. Two mutually perpendicular pure bending of plates. Differential equation of a circularly symmetric plate. Bending of rectangular plates. Spherical, cylindrical and conical tank. The stresses in thick-walled tanks. The Lamé task.

LABORATORY

Laboratory topics:

Measurement of the Young modulus by extensometric method,

Measurement of the Young modulus by method of retaining extensometry

Diagonal bending,

Examination of the compressed rod buckling

Examination of a circular ring strain

Correction exercises, tests.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Solving classes. Working with the book. Group work in laboratory classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture

positive evaluation of the test

Laboratory

received positive ratings of reports carried out laboratory

Evaluation of the course is getting positive ratings from all forms: Lecture, Laboratory

Literatura podstawowa

1. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów / T. 1: Podręcznik akademicki. Teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008

2. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów T. 2: Ćwiczenia laboratoryjne – Materiały pomocnicze. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

3. Case J.,  Chilver A.Ch., Ross C.T.F., Strength of Materials and Structures, Arnold, the Hodder Headline Group, 1999.

4. da Silva V.D., Mechanics and Strength of Materials, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006.

5. Kobayashi T., Strength and Toughness of Materials, Springer-Verlag Tokyo, 2004,

6. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, 1979 PWN wyd. XI,

Literatura uzupełniająca

1.     Rżysko J., Statyka i wytrzymałość materiałów , 1979 PWN,

2.     Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, 1984 WNT,

3.     Gubrynowiczowa J., Wytrzymałość materiałów, 1968 PWN.

4.     Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, 1998, PWN.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 09:59)