SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Multimedia Techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Multimedia Techniques
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-51_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Familiarizing with multimedia techniques supporting the teaching-learning process.

Wymagania wstępne

Basic knowledge and abilities of ITC, including principles of IT and information system.

Zakres tematyczny

Multimedia techniques versus projecting and constructing teaching resources; media, mass media, multimedia, hypermedia, multimedia didactic materials; projecting a didactic process with the use of multimedia; multimedia strategy of teaching.
Applications used to multimedia presentations; multimedia presentation materials – basic features of presentation, text and fonts, colour and sound, animation and video, presenting. Text and graphics, film and sound in multimedia presentations. Graphics: raster, vector 2D, vector 3D.
Application of hypertext techniques in science/technology/education: Internet navigation, regular searching and selecting text, digital and multimedia data; forms of presenting data; gathering and archiving text, number, graphic and media data with the use of Internet techniques; creating multimedia presentations and web pages, as well as the correct choice of component elements; Modern tools of IT technology – they rise attractiveness and efficiency of teaching and learning processes: interactive blackboard, cyber desk, e-learning; Interactive sources of information, their use at work and in education. The media library – information and didactic centre of work for a student and a teacher. Information workshops versus media education (programme assumptions of an education path; media education: education aims, school tasks, contents, achievements).
Use of the computer equipment and software in creating multimedia presentations; multimedia presentation materials – basic features of a presentation, recommendations concerning a text and fonts, colour and sound, animation and video; tips of carrying on a presentation.
New trends in a user-computer communication; service ergonomics, user’s interface, supporting the service by users with dysfunctions (equipment and software solutions).
Media and mass communication versus the social system (media versus social and economy development; society: mass, information, network, media). Communication including contemporary multimedia techniques (means and forms of communication, models of the communication process).
Preparing and carrying on multimedia presentations and/or web pages helpful in the realization of the programme content of the studied specialization (project of a multimedia presentation helpful in the realization of programme content of the studied specialization; project of a presentation and web pages in the realization of programme content of the studied specialization).

Metody kształcenia

Problem lecture, discussion, practical exercises.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lectures – in order to get a credit, it is necessary to get a positive grade of a written test that includes the
above mentioned topics.
Lab – permanent assessment and positive grades of tests (written and/or oral) that include the above
mentioned topics, of planned works, of prepared (in writing) issues/problems/tasks and their
presentation.

Literatura podstawowa

 1. Baron-Polańczyk E. (ed.), ICT in educational design: processes, materials, resources, Vol. 1-12, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2012-2018.
 2. Baron-Polańczyk E. (ed.), Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2009.
 3. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2006.
 4. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 5. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2006.
 6. Howorka B., Ustawa o prawie autorskim po nowelizacjach, w: Bibliotekarz nr 2, 2016.
 7. Jahns Y., Guidelines for subject access in national bibliographies, De Gruyter Saur, Berlin; Boston 2012.
 8. Kołodziej P., Komputerowe studio muzyczne i nie tylko, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 9. Krawiec P. (ed.), Grafika komputerowa dla mechaników, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.
 10. Long B., Fotografia cyfrowa (Complete digital photography), trans. A. Szatkowska, Z. Waśko, Helion, Katowice 2011.
 11. Paul J., 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 12. Pikoń K., ABC internetu. Wyd. Helion, Gliwice 2011.
 13. Rosenfeld L., Morville P., Arango J., Architektura informacji w serwisach internetowych (Information architecture: for the web and beyond), trans. R. Meryk, Wyd. Helion, Gliwice 2017.
 14. Sikorski W., Windows 10 dla każdego, Witkom Salma Press, Warszawa 2016.
 15. Sokół M., Sokół R., Internet. Jak surfować bezpiecznie, Wyd. Helion, Gliwice 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2011.
 2. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2007.
 3. Baron-Polańczyk E., My i Oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra 2018.
 4. Dirksen J., Design for How People Learn, Second Edition, Pearson Education New Riders, Berkeley, CA 2016.
 5. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 6. Levinson P., Nowe nowe media (New New Media), trans. M. Zawadzka, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 7. Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna, Vol. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 21:54)