SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of Engineering Design II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of Engineering Design II
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-ZiIP26_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Transfer of basic knowledge of the field of engineering design. To familiarize students with the identification of components and machine parts, general knowledge of the construction and principles of operation of components and subassemblies of machines such as: connections, couplings, gears, flexible components, bearings, etc. Another goal of the subject is to learn the basic principles of calculation and design of basic machine elements.

Wymagania wstępne

Technical drawing, Mechanics, Strength of materials, 2D engineering graphics, Science of materials 

Zakres tematyczny

Project

In the project classes, students (in groups of 2 people) implement the design of a simple screw mechanism.

Issues in class include:

 • Determination of basic constructional features: screw core diameter, thread selection, nut calculation, mechanical efficiency check. screw
 • Geometric and checking calculations
 • Designing of the structural elements of the mechanism and their connections
 • Implementation of the model in the 3D CAD system of the designed object, assembly model and individual components
 • Development of construction documentation for the object being constructed, 2D drawings made in the CAD system

Metody kształcenia

 

Project: group work, discussion, brainstorming, ideas exchange, computer work.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: Credit with grade.

The condition for passing is the implementation of the project, using appropriate methods and techniques. During the course of the project, the student has to identify simple engineering tasks, solve them for the necessary information from the literature.

Final rating:

The final grade is an assessment of the project implemented throughout the semester.

Literatura podstawowa

 1. M. Dietrich, red., PKM – tom I, II, III, WNT, Warszawa 1999,
 2. L. W. Kurmaz, PKM – projektowanie, PWN, Warszawa 1999,
 3. R. Knosala, A. Gwiazda, A. Baier, P. Gendarz, PKM – przykłady obliczeń, WNT, Warszawa 2000,
 4. W. Juchnikowski, J. Żółtowski, PKM pomoce do projektowania z atlasem, oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Szewczyk, Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991,
 2. K. Ferenc, J. Ferenc, Konstrukcje spawane – projektowanie połączeń, WNT, Warszawa 2000,
 3. A. Biegus, Połączenia śrubowe, PWN, Warszawa 1997,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Wojciech Babirecki (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 13:57)