SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Security engineering - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Security engineering
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-SecEng-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

- familiarizing the student with cryptographic algorithms and protocols
- development of skills in the use of information security procedures
- familiarizing the student and shaping the skills of defining and applying security policy in company

Wymagania wstępne

Computer networks

Zakres tematyczny

Information Safety. Definitions. Infrastructure. Security models.
Access to the system. System access control. User access management. Range of the user responsibility. Risk estimation and management.
Security of teleinformatic systems and networks. Types of attacks. Firewalls (IDS and IPS). Physical security. Alarm systems. Protection against electro-magnetic eavesdropping - TEMPEST standard.
Security policies. The role and tasks of the security administrator.
Industrial safety.
Cryptography. Symmetric algorithms (DES, 3DES, AES, Twofish, RCx family, Serpent, Mars) and asymmetric (RSA, DH, ElGamal, EC). Cryptographic protocols. Public key cryptography. Hashing functions. Electronic signature and its verification. Certification of devices and users. PKI architecture. Other services using cryptography.
Basics of digital forensics.

Metody kształcenia

lecture: conventional lecture, discussion

laboratory: laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the condition for passing is to obtain positive grades from the knowledge tests in the written form, carried out at least once per semester
Laboratory - the condition to pass is the realization of at least 80% of the planned exercises 
Components of the final grade = lecture: 50% + laboratory: 50%

Literatura podstawowa

  1. W. Stallings, Cryptography and Network Security Principles and Practices, Prentice Hall, 2018

  2. S. McClure et al., Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions, 2012
  3. B. Halton et al., Kali Linux 2: Windows Penetration Testing, Packt, 2016
  4. R. Boddington, Practical Digital Forensics, Packt, 2016

Literatura uzupełniająca

1.      Dudek A.: Jak pisać wirusy, Jelenia Góra 1993.

2.      Kutyłowski M., Strothmann W.B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read ME, Warszawa, 1998.

3.      Russell R. i in. : Hakerzy atakują. Jak przejąć kontrolę nad siecią, Helion, 2004.

4.      Potter B., Fleck B.: 802.11. Bezpieczeństwo, Wyd. O’Reilly, 2005.

5.      Balinsky A. i in.: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, PWN, CISCO Press, 2007.

6.      Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

7.      Schneider B.: Kryptografia dla praktyków — protokoły, algorytmy i programy zródłowe w języku C. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 18:07)