SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geographical information systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geographical information systems
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-GIS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide students with basic information about spatial information systems (digital maps), the principles of their creation, IT tools supporting this field of knowledge, types of analyzes performed.

Wymagania wstępne

Introduction to Databases

Zakres tematyczny

Definition of basic terms in the field of GIS (Geographical Information Systems). Digital maps versus traditional paper maps. Cartographic projections. Spatial Reference System for the correct location of objects on the globe. EPSG codes. Presentation of selected reference systems, including those used in Poland and in the GPS system. Selected data storage formats for numeric maps. Selected IT tools for working with numeric maps (free and commercial). Database support for storing and analyzing spatial data. Storage of spatial data in MySQL database, dedicated data types, functions supporting spatial analysis. Open Geospatial Consortium (OGC) specifications. Open GeoJSON geo-spatial data exchange format. Examples of spatial analysis. Geostatistics. Presentation of the Google Maps system and the basics of its programming.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  • Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
  • Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
  • Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

  1. Bivand, R.S., Pebesma, E.J., Gómez-Rubio V.: Applied Spatial Data Analysis with R, Springer, 2008.
  2. Lovelace R, Nowosad J., Muenchow J.: Geocomputation with R. CRS Press, 2019 (https://geocompr.robinlovelace.net/)
  3. Michael Dorman: Learning R for Geospatial Analysis, Packt Publishing, 2014
  4. R Project documentation (https://www.r-project.org/)
  5. MySQL database documentation wersja 8 (https://dev.mysql.com/doc/)
  6. GoogleMaps documentation (https://developers.google.com/maps/documentation)

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 14:32)