SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mobile technologies and applications - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mobile technologies and applications
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-MobTechnol.Apl-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Bieganowski
  • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide knowledge about cross-platform mobile development tools and frameworks. To extend skills in programming of touch interfaces. To provide knowledge about limitation in programming of mobile devices.

Wymagania wstępne

Fundamentals of programming.

Zakres tematyczny

Introduction to the design of multiplatform mobile applications (e.g. Xamarin, Apache Cordova, PhoneGap, Ionic, React Native). Configuration of the programming environment. Build on target system. Work with emulators and devices. Design and implementation of user interfaces. Access to the data. Service Oriented Applications. Access and synchronization with external data sources. Reading information from the sensors built into the device. Methods of communication using wireless technologies: Bluetooth, IrDA, NFC. JSON and XML as universal data exchange formats.

 

Metody kształcenia

Laboratory: laboratory exercises, discussion, consultation.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Calculation of the final Grade: laboratory 100%

Literatura podstawowa

  1. C. Collins, M. Galpin, M. Kaeppler: Android w praktyce. Helion 2012.
  2. Gerber A., CraigC. : Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji. Helion, Gliwice, 2016
  3. Daniel S. F.: Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika, Helion 2017.
  4. Taskos G.: Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury. Helion, 2017.
  5. Griffith C.: Mobile App Development with Ionic, Revised Edition. Cross-Platform Apps with Ionic, Angular, and Cordova. Helion, 2017.
  6. Munro J.: 20 Recipes for Programming PhoneGap. Cross-Platform Mobile Development for Android and iPhone, Helion, 2012.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Januszewski J.: System GPS i inne systemy satelitarne w nawigacji morskiej, WSM, 2004.
  2. Clark M.: Wireless Access Networks, Wiley, 2002.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Bieganowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 11:57)