SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Egzamin - Zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Egzamin - Zarządzania
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-EZ-N18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas uczęszczania na podyplomowe studia na kierunku gospodarka nieruchomościami.Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas uczęszczania na podyplomowe studia na kierunku gospodarka nieruchomościami.

Wymagania wstępne

Uczestniczenia na zajęciach co najmniej 85% Frekwencji , oddać praca dyplomowa i zdać egzamin 

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 09:11)