SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Intellectual property rights - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Intellectual property rights
Kod przedmiotu 10.9-WM-BizElP-IPR-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To acquaint students with the essence of intellectual property and the concept of innovative solution. Developing practical skills in preparing an innovative solution in the form of a patent application or a utility model.

Wymagania wstępne

Knowledge of business economics.

Zakres tematyczny

Definition of intellectual property, intangible assets of a company. Definition of a project/product/innovative solution: formulation of research groups, identification of solution buyers, product parameters: description of know-how and/or technology; possible application of unique knowledge.
Defining the goal of the project / construction of a product and analysis according to the SMART method: analysis of industry trends, functionality and ergonomics, aesthetics, empathy, problem definition, observations, experiment, co-creation.
Strategic plan of the solution commercialization project.
Strategic plan of cooperation with the research and development sphere.
Preparation of an application for protection for a solution submitted to the Patent Office of the Republic of Poland. Project monitoring, measurement of project results.

 

Metody kształcenia

Project - practical classes in project groups, discussions, analysis of solutions.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - a written test, conducted at the end of the semester.
Final grade = 100 % of the grade for the final grade in the form of a lecture.

Literatura podstawowa

  1. Aplin T. F., Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, 2009.
  2. Elmslie M., Portman S.,Intellectual Property 1st Edition. The Lifeblood of Your Company, Chandos Publishing, 2006.
  3. Curley D., Intellectual Property Licences and Technology Transfer 1st Edition. A Practical Guide to the New European Licensing Regime, Chandos Publishing, 2004.
  4. Bessant J., Tidd J., Riding the Innovation Wave, Emerald Publishing Limited, 2017. 
  5. Bessant J., Tidd J., Wiley, 2019. 
  6. Petrov V., TRIZ. Theory of Inventive Problem Solving, Springer, 2019.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)