SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diploma seminar I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diploma seminar I
Kod przedmiotu 04.2-WE-BizElP-SD-I-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Exercise the ability to present and discuss the results of a thesis.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

As part of the diploma seminar, students in the seminar group present, in the form of a computer presentation, partial effects of the thesis. Each presentation ends with a discussion in which the seminar group participates actively. It is permissible to develop and present a presentation in English.

Metody kształcenia

Project: working with source document, discussion, consultation.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: a condition of pass is to obtain a positive assessment of the completed part of the thesis.
Components of the final evaluation: project: 100%

Literatura podstawowa

Literature is based on the subject matter of the master thesis.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)