SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Specialist seminar I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Specialist seminar I
Kod przedmiotu 04.2-WE-BizElP-SeminSpecjI I-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Implementation of the diploma thesis under the supervision of the promoter.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Preparation of a diploma thesis under the supervision of a promoter. Demonstrating knowledge of the subject, mastering the scientific literature in the subject matter. Ability to use sources and to link theoretical issues to practical issues and the application of scientific methods of work.

Metody kształcenia

Project: working with source document, discussion, consultation.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: the condition of pass is to obtain a positive evaluation of the work related to the subject of the thesis.
Components of the final evaluation: project: 100%

Literatura podstawowa

Literature is based on the subject matter of the diploma thesis subject.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)