SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Measurement transducers - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Measurement transducers
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-MS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- to familiarize students with the parameters of transducers and methods of description of their static and dynamic properties.

- to familiarize students with the construction, principle of operation and characteristics of functional blocks of measuring signal processing circuit and measuring transducers of basic non-electric quantities.

- to shape the skills of planning and carrying out experiments in the field of experimental determination of the characteristics of measuring signal processing circuit elements.

Wymagania wstępne

Fundamentals of Electrical Engineering, Fundamentals of Electronics, Metrology

Zakres tematyczny

General characteristics of transducers and measuring signals. Basic definitions of classification of signals and transducers. Structures of measuring transducers.

Static and dynamic properties of measuring transducers. Definitions of basic static parameters. Methods for describing the dynamic characteristics of time and frequency converter transducers. Models of perfect dynamic transformation. Models and dynamic properties of real transducers. Analogue measurement converters of selected electrical quantities. Power, Voltage and AC Converters. Transducer structures.

Analog function blocks: input stages, absolute value converters, logarithmic and delogarithmic circuits, multipliers, RMS circuits.

Analog-to-digital and digital-to-analog processing. General characteristics of A / D and D / A processing: sampling, quantization, coding. Classification and basic functions and development tendencies of A / D and D / A converters. Construction and characteristics of selected types of D / A converters. Converters: with resistor network, with switching capacity, sigma - delta; the multiply D / A converter. Static and dynamic parameters of D / A converters. Construction and properties of selected A / D converters. Converters: integral, frequency-conversion, SAR, sigma-delta. Static and dynamic parameters of AC converters.

Signal conditioning circuits of sensors outputs. Parametric characteristics (resistive and reactance) and generative measurement sensors. Signal conditioning systems working with parametric and generation sensors. Intelligent measuring sensors.

 

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, problem lecture, discussion

Laboratory: working with source document, group work, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the credit is given for obtaining positive grades in written tests carried out at leastonce a semester.

Laboratory – to receive a final passing grade stude nt has to receive positive grades in all laboratory exercises provided for in the laboratory syllabus.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1.      Tumanski S.: Principles of electrical measurement. Taylor & Francis, 2006

2.      Bhargawa S.C: Electrical measuring instruments and measurements. CRC Press, 2012

3.      Vetelino J., Reghu A.: Introduction to sensors. CRC Press, 2010

4.      Pallas-Areny R., Webster J.G.: Sensors and signal conditioning. John Willey& Sons, Inc., 2001

5.      Fraden J.: Handbook of modern sensors. Springer, 2010

Literatura uzupełniająca

1. Horowitz P., Hill W.: The art of electronics. Cambridge University Press, 2010

2. Miczulski W., Krajewski M., Sienkowski S., A New Autocalibration Procedure in Intelligent Temperature Transducer, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .-
    2019, Vol. 68, iss. 3, s. 895--902.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 19:29)