SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Digital measurement systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Digital measurement systems
Kod przedmiotu 06.5-WE-ELEKTP-DigMeasS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • To provide knowledge about: the measurement systems organization, principle of operation and characteristics of measurement systems elements.
  • To provide knowledge about the communication standards used in wired and wireless measurement systems.
  • Forming skills in the area of software designing for measurement systems.
  • Forming skills in the area of hardware structure designing of simple measurement systems and measurement and control systems.

Wymagania wstępne

Metrology, Measurement transducers, Electronic measurement instruments.

Zakres tematyczny

Measuring systems - introduction. Definition, classification, basic tasks, basic configurations, kinds of transmission, methods of transmission coordination, functional blocks of measuring and control systems.

Data acquisition systems. Destination of data acquisition systems, configurations, basic functional blocks: conditioning system, multiplexer, measuring amplifier, isolating amplifier, filters. Programming of data acquisition systems.

Interfaces of measuring systems: Definition and classification of interfaces. Serial interfaces: RS -232, RS -422, RS -485, serial interfaces programming. Parallel interface IEEE 488.2: principal tags of IEEE 488.2 standard, bus of the interface, types of devices. Requirement relating to controller requirements relating to devices. VXI and PXI standard. Principal tags of VXI and PXI, card chassis, bus. LXI standard. IOLink interface.

SCPI standard. SCPI device model, structure of commands, trigger system, status system. Profile of commands for Example devices.

Digital industrial nets. Net: MODBUS, PROFIBUS, PROFInet, CAN. Wireless measuring systems. Radiomodems. BlueTooth and ZigBee standards.

Virtual measurement instruments. Definition, structure and basic tags of virtual instruments. Programming of virtual instruments. Metrological and computer characteristics of virtual instruments. Measuring systems programming. Programming of measuring systems using software development environments. Characteristics of integrated environments: LabWindows, LabView, Agillent Vee. VISA library.

Visualization systems. Structure of company computer system, functions of SCADA, measuring and control instruments in SCADA, design of visualization systems. Examples of SCADA applications.

Design and starting of measuring systems. General principles of design. Task analysis, consolidation of requirements, stages of design. Starting of hardware and starting of software.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – obtaining a positive Grade in written or oral Exam.

Laboratory – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.

Calculation of the final Grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Winiecki W.: The Organization of Computer Measuring Systems. Warsaw University of Technology Press, Warsaw, 1997 (in Polish).

2. Mielczarek W.: Measuring Instruments and Systems with SCPI Compatibility, Helion, Gliwice 1999 (in Polish).

3. Lesiak P., Świsulski D.: Computer Measuring Technique in Examples, PAK, Warsaw, 2002 (in Polish).

4. Nawrocki W.: Computer Measuring Systems, WKiŁ, Warsaw, 2002 (in Polish).

5. Nawrocki W.: Distributed Measuring Systems, WKŁ, Warsaw 2006 (in Polish).

6. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programmable Automation Controllers PAC. Nakom, Poznań, 2007. (in Polish).

7. Nawrocki W.: Measurement Systems and Sensors. Artech House Publishers, 2005. 

8. Bentley J. P.: Principles of Measurement Systems, Pearson Education Limited, Harlow, England, 2005.

9. Caristi A., J.: IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manual, Academic Press, INC., San Diego, California, 1992.

Literatura uzupełniająca

1. Lesiak P., Świsulski D.: Computer Measuring Technique in Examples, PAK, Warsaw, 2002 (in Polish).

2. Johnson G.W., Jennings R.: LabView Graphical Programming, MacGraw-Hill, New York, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Furmankiewicz (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 14:11)