SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Information technology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Information technology
Kod przedmiotu 15.0-WE-ELEKTP-IT-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Jacek Kaniewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction students to support applications and hardware used for the creation, transmission, presentation, preservation and transmission of information

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

Word processing. Consolidation of information concerning the work with a text editor, rules of correctly format the text, the use of styles, combining text and graphics.

Graphic presentation. Preparing materials and multimedia presentations and their publication on the Web.

Services in computer networks. The basics of working with the Internet: using email, finding and downloading information from the web, downloading files from the Internet, transferring files.

Spreadsheets. Basic concepts (workbook, sheet, row, column, address). Calculations in the spreadsheet. Data analyzing and presenting . Macro commands. Entering and editing data. Content, value and cell format. Formatting a sheet. Copy and move. Creating charts. Database functions in the worksheet.

Database. Find information in the database. Correctness, accuracy and speed of information.

Metody kształcenia

Laboratory: practical classes, laboratory classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory - a condition of pass is to obtain positive grades from all laboratory exercises provided for under the laboratory program.

Literatura podstawowa

Altman Rick, Altman Rebecca: Po prostu PowerPoint 2003 PL (PowerPoint 2003 Visual QuickStart Guide), Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004

Date C. J.: Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000

Kowalczyk G.: Word 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004

Langer M.: Po prostu Excel 2003 PL, Helion, Gliwice, 2004

Sportach M.: Sieci komputerowe - księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999

Literatura uzupełniająca

Hunt C.: TCP/IP - Administracja sieci, RM, 2003

Kopertowska M., Łuszczyk E.: PowerPoint 2003 wersja PL. Ćwiczenia, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 2004

Parker C. R.: Skład komputerowy w minutę, Intersoftland / Prentice Hall International, Warszawa, Polska / Hemel Hempstead, England, 1997

Synarska A.: Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, Mikom, Warszawa, 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Jacek Kaniewski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 10:03)