SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interpersonal communication - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interpersonal communication
Kod przedmiotu 15.9-WE-ELEKTP-IC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Development communication skills.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Communication. Verbal, non-verbal, written communication. Communication barriers and resolving communication problems . Conditions for effective communication, communcation problems with the client or contractor. Self-presentation. Principles of effective self-presentation, self-presentation skills in the workplace. Assertiveness and practical application of assertive behavior. Team. Teams in the work environment. Team roles. Team and development phases. Team and communication. Team and problems. Effective and ineffective behavior patterns. Conflict. Sources and types of conflicts. The role of conflict.  Methods of conflict management.

Metody kształcenia

Project. Exercise classes.  Teamwork.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The following guidelines will be used to establish the final grade for the course:
50% an proposal on some issue related to the management of interpersonal relationships, 50% classroom presentation.

Points will be distributed in the following manner:
an proposal on some issue related to the management of interpersonal relationships 100 points. Oral Presentation of Prospectus (an proposal on some issue related to the
management of interpersonal relationships) 50 points. Total Points 150 points
Grades will be administered using the standard 90% = 5, 80% = 4.5, 70% = 4, 60% = 3.5, 50%= 3.
Specifically, 150 – 135 = 5, 134 - 120 = 4.5, 119 - 105 = 4, 104 - 90 = 3.5, and 89 - 75 = 3.

Literatura podstawowa

 1. Coffelt T.A., Grauman D., Smith F.M.: Employers’ Perspectives on Workplace Communication Skills: The Meaning of Communication Skills, Business and Professional Communication Quarterly 82, no. 4 (December 1, 2019): 418–39.
 2. Głażewski M., Sałaciński L.: Conflicts - mediation - the youth , Kraków: Impuls, 2005.
 3. Gold, N. Teamwork: An Interdisciplinary Approach. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2005.
 4. Konijn Elly, Mediated Interpersonal Communication, LEA’s Communication Series. New York: Routledge, 2008.
 5. Omar M, Hasan B, Ahmad M, Yasin A, Baharom F, Mohd H, et al.: Towards a Balanced Software Team Formation Based on Belbin Team Role using Fuzzy Technique. AIP Conference Proceedings, 2016 Aug 9;1761(1):020082-1
 6. Adler RB.: Communicating at work: principles and practices for business and the professions, 2nd ed., New York : Random House, 1986.
 7. Hanna MS., Wilson GL.: Communicating in business and professional settings, 2nd ed., New York : Random House, cop. 1988.
 8. Samovar L.A., Mills J.: Oral communication : message & response, 7th ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, cop. 1989.
 9. Central European Journal of Communication: an official journal of the Polish Communication Association.

Literatura uzupełniająca

 1. Janke E. M.,  Dumlao, R.: Developing Communication Repertoires to Address Conflict in Community Engagement Work, Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 2019, 23(1), 35–56.
 2. Marcusson L.: IT Project Managers' team role and sense of coherence: A pilot study i Sweden, Journal of Modern Project Management. May-Aug2018, 96-103.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 11:04)