SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of electrical power engineering - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of electrical power engineering
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-FunoEPE-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide fundamental knowledge in subject of electrical power engineering.

Wymagania wstępne

Physics, Circuit theory

Zakres tematyczny

Energy significance in present times. Energetic raw materials and energy carriers. Energetic characteristics, economy energy-consumption, energy balances.
Electrical energy production. Operation principles and types of the conventional power stations, as well as nuclear. Distributed energy production. Unconventional energy sources – wind energy.
Power networks. Construction and types of the energy networks: industry networks, transmission networks, distribution networks. Overhead and cable networks. Influence of the distributed generation on power system behavior.
Power stations: connection types, construction solutions. Distribution and measurement devices: types, principle of operation, destination. Operation of the star-point in energy
networks.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the main condition to get a pass are sufficient marks in written or oral Exam.
Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Literatura podstawowa

1. Mielczarski W., Electrical energy market – selected technical and economical aspects, ARE & EP-C, Warszawa, 2000 (in Polish)
2. Arrillaga J., Watson N., Power system harmonics, John Wiley & Sons, 2003
3. Machowski J. et all., Power system dynamics and stability, John Wiley & Sons, 1997

Literatura uzupełniająca

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Balance market regulations, Warszawa, 2001 (In Polish)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)