SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sensors and PLC controllers - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sensors and PLC controllers
Kod przedmiotu 06.0-WE-ELEKTP-SensandPLCC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
  • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

  • To provide knowledge about the principles of operation, construction and applications of measuring sensors of selected non-electrical quantities
  • To provide knowledge about construction, principles of operation, and programming principles of PLC controllers.
  • To provide knowledge about the principles of designing the hardware structure of measuring and control systems based on PLC controllers.

Wymagania wstępne

Fundamentals of electrical engineering, Fundamentals of electronics, Metrology

Zakres tematyczny

The place and role of sensors in modern systems and automated measuring systems. Basic parameters characterizing the metrological properties of sensors.

Introduction to measurements of non-electric quantities using electric methods. Classification and basic areas of application of sensors. Measuring sensor technologies. Intelligent sensors.

Sensors for measuring temperature, strength and mass as well as parameters of  movement describing.

Selected conditioning systems for cooperation with parametric and generation sensors.

Industrial PLCs for machines, technological processes PLC, PAC and IPC. Construction of PLCs, PACs and IPCs. PLC input and output systems designed to cooperation with sensors. Programming languages of PLCs and PACs. Siemens PLC LOGO!. PLCs i PACs from B&R.  Cooperation of PLCs and PACs with SCADA.

Metody kształcenia

  • lecture: conventional/traditional lecture
  • laboratory: work in the groups, practical excersises.
  • project:  design method, discussions and presentations.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Project – the passing condition is to obtain positive marks from all project tasks to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 30% + laboratory 40% + project 30%. 

Literatura podstawowa

1. Vetelino J., Reghu A.: Introduction to sensors. CRC Press, 2010

2. Pallas-Areny R., Webster J.G.: Sensors and signal conditioning. John Willey& Sons, Inc., 2001

3. Fraden J.: Handbook of modern sensors. Springer, 2010

4. Nawrocki W.: Measurement Systems and Sensors. Artech House Publishers, 2005

5. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programmable Automation Controllers PAC. Nakom, Poznań, 2007. (in Polish).

6. Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo BTC, 2014

7. Sałat R., Korpysz K., Obstawski P.: Wstęp do programowania sterowników PLC. WKŁ, Warszawa 2014

 

Literatura uzupełniająca

1. Tumanski S.: Principles of electrical measurement. Taylor & Francis, 2006

2. Horowitz P., Hill W.: The art electronics. Cambridge University Press, 2017

3. Broler-Plater B.: Układy wykorzystujące sterowniki PLC Projektowanie algorytmów sterowania.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 08:55)