SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-29_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze sprzętowymi i programowymi układami zabezpieczeniowymi. 

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki, automatyki, mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki

Zakres tematyczny

W1 Wstęp. Zagadnienia bezpieczeństwa

W2 Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych

W3 Roboty kolaborujące

W4 Bezpieczeństwo w technice napędowej

W5 Metody zabezpieczenia dostępu do stref niebezpiecznych

W6 Procedury LOTO - zabezpieczenie maszyn na czas remontu

W7 Wymagania minimalne dla maszyn

W8 Podsumowanie przedmiotu i omówienie zagadnień na egzamin

 

L1 Wstęp. Logowanie do Akademii UR. Ścieżka podstawowa: e-Series (1)

L2 Ścieżka podstawowa: e-Series (2)

L3 Ścieżka profesjonalna: e-Series

L4 Ścieżka aplikacji: e-Series

L5 E-szkolenia na temat CB3 (1)

L6 E-szkolenia na temat CB3 (2)

L7 Ograniczenie kąta kierunku narzędzia, ustawianie limitów i prędkości przegubów, płaszczyzny bezpieczeństwa

L8 Zaliczenie przedmiotu

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci uczestniczą w kursach akademii Universal Robots. Za ukończenie każdego kursu otrzymują certyfikat. Ocena z laboratorium uzależniona jest od liczby ukończonych kursów:

4 kursy - 5.0

3 kursy - 4.0

2 kursy - 3.0

Wykład zaliczany jest w formie egzaminu (min 51% na pozytywne zaliczenie).

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Borkiewicz K., Automatyka zabezpieczeniowa, ZIAD, Bielsko Biała, 2005.
 2. Kowalik R. i in., Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, 2006.
 3. Rosołowski E., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej, Wyd. EXIT, 2002.
 4. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.
 5. Winkler W., Wiszniewski A. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Brzózka J.: Regulatory i układy automatyki, MIKOM, Warszawa, 2004.
 2. Kowalik R., Pawlicki C.: Podstawy teletechniki dla elektryków, Oficyna Wyd. Polit. Warszawskiej, 2006.
 3. Kwiecień R.: Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion, Gliwice, 2013.
 4. Urbaniak A.: Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
 5. Żydanowicz, J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, T. 1-3, WNT, Warszawa.
 6. materiały dydaktyczne ze strony producenta robotów https://www.universal-robots.com/pl/akademia/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 10:59)