SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do inżynierii produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do inżynierii produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-03_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej procesów technologicznych realizowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wzmocnienie motywacji do dalszych studiów. Zrozumienie roli i wagi zagadnień dziedzinowych i szczegółowych w dalszym toku studiów.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny wykładów

W1. Wprowadzenie do inżynierii produkcji, obszary wytwarzania, procesy produkcyjne i wytwórcze, organizacja systemów produkcyjnych.

W2. Wprowadzenie do technologii ciecia materiałów, ciecie konwencjonalne, ciecie gazem, cięcie wodą, cięcie laserowe, ciecie plazmą.

W3. Wprowadzenie do technologii spawania: spawanie gazowe, MIG/MAG, TIG, spawanie laserowe, MMA, spawanie elektronowe, zgrzewanie, lutowanie.

W4. Wprowadzenie do technologii obróbki skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie.

W5. Wprowadzenie do technologii obróbki plastycznej: tłoczenie, walcowanie, kucie, wyciąganie.

W6. Wprowadzenie do technologii obróbki powierzchni i obróbki cieplnej.

W7. Wprowadzenie do technologii montażu i automatyzacja procesów produkcyjnych, zastosowania robotów przemysłowych.

W8. Koncepcja Przemysłu 4.0

Zakres tematyczny projektów

P1. Analiza dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu.

P2-4. Opracowanie technologii wytwarzania, dobór środków produkcji.

P5, 6. Wykonanie projektu rozmieszczenia maszyn i urządzeń, zaplanowanie przepływu produkcji detali.

P7. Analiza wydajności i kosztów zaprojektowanego systemu produkcyjnego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy wg potrzeby (interaktywny wykład)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Literatura podstawowa

1.      R. Knosala, Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017

2.      K. Szatkowski, Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014,

3.     E. Tytyk, M. Butlewski, Wprowadzenie do techniki, Poznań 2008

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-10-2021 13:19)