SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Języki skryptowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Języki skryptowe
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-JS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Bazydło
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ
 • dr inż. Iwona Grobelna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z językami skryptowymi pod kątem ich praktycznego zastosowania.
 • Ukształtowanie umiejętności usprawnienia codziennych czynności komputerowych (w domu i pracy) z zastosowaniem języków skryptowych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw działania systemów operacyjnych (Windows, Linux), sieci komputerowych oraz tworzenia stron internetowych.

Zakres tematyczny

 • Wirtualizacja, maszyny wirtualne, uruchamianie środowiska z poziomu innego systemu operacyjnego.
 • Triki i sztuczki związane z zarządzaniem procesami i automatyzacją zadań w środowisku Linux oraz Windows, praktyczne zastosowanie wiersza poleceń oraz języków skryptowych (np. Bash, CMD) w celu podniesienia wydajności pracy z systemem (np. tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, szybka konwersja plików pomiędzy różnymi formatami itp.). Lifehacking.
 • Usprawnienie pracy z pakietem MS Office, wprowadzenie do języka VBA. Języki znaczników (XML, HTML, XHTML). Tworzenie stron internetowych oraz arkuszy stylów CSS, struktura dokumentu, elementy blokowe, osadzone, hiperłącza, tabele, formularze, walidacja kodu HTML.
 • Zastosowanie języków skryptowych w realizacji stron i serwisów internetowych. Wykorzystanie języka PHP w aplikacjach osadzonych na serwerze, struktury danych, podstawy budowy aplikacji internetowych za pomocą frameworków, przekazywanie danych za pomocą metod GET oraz POST, kontrola sesji za pomocą ciasteczek (cookies). Ożywianie stron internetowych z wykorzystaniem JavaScript, operacje na danych, praca z Document Object Model (DOM), dynamiczna modyfikacja arkuszy stylów CSS.
 • Wprowadzenie do języka Python: obszary zastosowań (od konsoli po serwisy internetowe), struktury danych oraz pliki, implementacja skryptów w konsoli (zabezpieczenie danych, skrypty usprawniające codzienną pracę), zastosowanie języka Python (np. framework Django).
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych opartych o języki skryptowe (np. PHP). Zagrożenia związane z niewłaściwym stosowaniem ciasteczek (cookies), przekazywaniem danych (metoda POST, GET). Ochrona przed wstrzykiwaniem złośliwego kodu (np. ataki typu Code Injection, Cross-Site Scripting, SQL-Injection).

Metody kształcenia

wykład: dyskusja, wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

projekt: metoda projektu, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

 1. C. Albing, JP Vossen, C. Newham, Bash. Receptury, Helion, Gliwice, 2012.
 2. Chromatic, D. Conway, C. Poe, 100 sposobów na Perl, Helion, Gliwice, 2012.
 3. S. Stefanov, JavaScript dla programistów PHP, Helion, Gliwice, 2014.
 4. P. Barry, Python. Rusz głową! Wydanie II, Helion, Gliwice, 2017.
 5. E. Freeman, E. Freeman, Head First HTML with CSS & XHTML. Edycja polska (Rusz głową!), Helion, Gliwice, 2007.
 6. A. Pash, G. Trapani, Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową. Wydanie III, Helion, Gliwice, 2012.
 7. A. Pash, Gina Trapani, Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową. Kolejne wskazówki, Helion, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. W. Gajda, Symfony 2 od podstaw, Helion, Gliwice, 2012.
 2. T. Skaraczyński, A. Zoła, PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework, Helion, Gliwice, 2009.
 3. W. Gajda, Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych, Helion, Gliwice, 2011.
 4. M. Lutz, Python. Wprowadzenie. Wydanie III, Helion, Gliwice, 2009.
 5. J. Forcier, P. Bissex, W. Chun, Python i Django. Programowanie aplikacji webowych, Helion, Gliwice 2009
 6. E. T. Freeman, E. Robson, HTML5. Rusz głową!, Helion, Gliwice, 2012.
 7. L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie piąte, Helion, Gliwice 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)