SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Bazydło
 • dr inż. Iwona Grobelna
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie umiejętności projektowania przyjaznych użytkownikowi nowoczesnych aplikacji internetowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Kierunki rozwoju web designu. Jakie są aktualne tendencje oraz trendy? Co się zmienia z upływem czasu?

Treść a forma. Czym się różnią? Co jest ważniejsze?

Kompozycja oraz hierarchia wizualna. Jak prawidłowo je stosować?

Kolory i czcionki. Jakie znaczenie ma zastosowanie odpowiednich kolorów? Jak dobierać kolory? Jak dobierać czcionki? Jakie kolory są najczęściej wybierane w danych zastosowaniach i dlaczego?

Psychologia Internetu. Jak Internet wpływa na nasz umysł? Jak przekłada się to na projektowanie aplikacji internetowych?

Projektowanie zorientowane na użytkownika - User Experience (UX) design. Co to oznacza? Czym się charakteryzuje?

UX dla urządzeń mobilnych.

Testowanie oparte o UX.

Projektowanie interaktywnych serwisów internetowych z wykorzystaniem języków znaczników (HTML, XHTML, HTML5) oraz arkuszy stylów CSS – prawidłowa struktura i hierarchia serwisu (nawigacja, interaktywność, użyteczność), tabele, formularze. Walidacja kodu HTML i CSS. Możliwości stosowania języków skryptowych w realizacji serwisów internetowych.

Metody kształcenia

wykład: dyskusja, wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

projekt: metoda projektu, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dyskusji i/lub kolokwium

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

 1. D. Kadavy, Design dla hakerów. Sekrety genialnych projektów, Helion 2012
 2. H.P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria 2011
 3. B.P. Hogan, HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości, Helion 2010
 4. E. Freeman, E. Freeman, Head First HTML with CSS & XHTML. Edycja polska (Rusz głową!), Helion, Gliwice, 2007
 5. E. Watrall, J. Siarto, Head First Web Design. Edycja polska, Helion, Gliwice, 2010
 6. E. T. Freeman, E. Robson, HTML5. Rusz głową!, Helion, Gliwice, 2012

Literatura uzupełniająca

 1. M. Aleksander, Jak stać się lepszym projektantem UX, Helion 2015
 2. J. Allen, J. Chudley, Projektowanie witryn internetowych User eXperience, Helion 2013
 3. J. Nielsen, Raluca Budiu, Funkcjonalność aplikacji mobilnych. Nowoczesne standardy UX i UI, Helion 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Grobelna (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 12:55)