SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer Aided Design AutoCAD - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer Aided Design AutoCAD
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-05_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with creating of three-dimensional models and prototypes of technological tools and appliances, with calculation of prototypes, with the analysis of their producibility (in terms of work), with possibilities of design of virtual model and with giving them right features as well as with possibilities of automatic technical documentation generation.

Wymagania wstępne

Mechanics and Strength of Materials, Fundamentals of Machine Design, Technical mechanics, Fundamentals of Engineering Design

Zakres tematyczny

The content of the laboratory:
Introduction to computer aided design. Tools and functions of modules. Conception project. Work with digital model. Creating three-dimensional models of objects (virtual equivalents). Three-dimensional structure of tools prototypes. Three-dimensional structure of appliances prototypes. Work with model (material, features, calculations). Automatic generation of simple three-dimensional models. Visual reflection of the virtual prototype (rendering). Generation of technical documentation. Prototype analysis. Model producibility - structural changes. Three-dimensional structure of tools prototypes. Three-dimensional structure of appliances prototypes.

Metody kształcenia

Laboratories are given with the use of computer software – methods: problem tasks, solution analysis. Individual and group job during the realization of laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

To get a credit the student has to pass the laboratory.

Literatura podstawowa

  1. Hamad M., AutoCAD 2020 Beginning and Intermediate, Mercury Learning and Information, USA 2019,
  2. Shumaker T.,  Madsen D.A. , MadsenD.P.,  Laurich J., AutoCAD and Its Applications Comprehensive 2020, Goodheart-Wilcox, USA, 2019,
  3. Shumaker T.,  Madsen D.A. , MadsenD.P., AutoCAD and Its Applications Basic 2020,Goodheart-Wilcox, USA, 2019,
  4. Moss E., Autodesk AutoCAD 2018 Fundamentals, SDC Publications, USA 2017,
  5. Shih R.H, AutoCAD 2018 Tutorial Second Level 3D Modeling, SDC Publications, USA 2017,
  6. Shih R.H, Tools for Design Using AutoCAD 2018 and Autodesk Inventor 2018, SDC Publications, USA 2017,
  7. Hamad M., AutoCAD 2019 3D Modeling, Mercury Learning and Information, USA 2018,

 

 

Literatura uzupełniająca

1.  1.Hamad M., AutoCAD 2018 3D Modeling, Mercury Learning and Information, USA 2018,

Uwagi

The laboratory in English


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)