SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of Machine Design - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of Machine Design
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-12_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Fundamentals of mechanical design, Design methodology, Design factor and factor of safety, allowable stresses: static loads and fatigue, Contact stresses, Failures resulting from static loading and fatigue. Design of bolted, welded connections. Design of shafts and shaft components, Shaft resonance, calculations and select of bearings, transmission systems, gears, gear ratios. Fundamentals of engineering optimization, fundamentals of modeling and simulation, expert systems. CAD systems. Development and machine design projects and reports.

Wymagania wstępne

 Technical drawing, Materials Science I

Zakres tematyczny

Lecture contents

Design process, Design methodology, Design factor and factor of safety, allowable stresses, fatigue. Fatigue diagrams. Design of bolted (fitted bolts, power screws), welded connections. Design of shafts and shaft components (shaft-hub connections, press-fit connections), Shaft resonance, Roller bearings (selection of the bearing life, calculation of the equivalent load), transmission systems, pulley transmission, gears, fundamentals of engineering optimization, fundamentals of modeling and simulation, expert systems. CAD systems.

Project contents

Project no.1 - Steel frame,  Project no. 2 – lifting device with screw mechanism. Analytical engineering calculations, technical documentation.

Metody kształcenia

Audiovisual aids. Working with books. Individual work of each student in the development of a computational part of a task.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

grade based on results of two projects arithmetic mean of all grades

Literatura podstawowa

1. Fundamentals of Machine Component Design by Robert C. Juvinall and Kurt M. Marshek, Wiley, 2019.

 

Literatura uzupełniająca

1.     Kurmaz L. i inni. Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie, PWN, Warszawa 1999.

2.     Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, 2007.

3.     M. Malinowski, W. Babirecki, T. Belica, Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD AutoCAD 2000 GB/PL, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt).

4.     Mirosław Babiuch, AutoCAD 2000PL, Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:30)