SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technological Project - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technological Project
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-13_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire the skills of the design process using the basic machinery manufacturing.

Wymagania wstępne

Fundamentals of machine design, materials science, engineering, manufacturing, metrology and measurement systems.

Zakres tematyczny

The development process of the machine selected using the techniques: casting, machining and forming, depending on the needs of the heat treatment. The project scope includes the following topics: design manufacturability analysis, determine the size of the party, performance drawing a blank, the setting of the initial order of the operations process, the calculation of the parameters of the process, the exact development process, establishing the necessary machines, tools and fixtures, tools and measuring instruments and process parameters , setting time standards for specific operations, the development of technical documentation.

Metody kształcenia

 Working with professional literature. Individual project.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1.       L.A. Dobrzanski: Fundamentals of materials science and materials science. WNT, Warsaw 2002.

2.       J. Barcik, M. Kupka, A. Wala: Metal Technology, Ed. Univ. Silesia, Katowice 2000

3.       W. Olszak: Machining. WNT Warsaw 2008.

4.        M. Perzyk: Casting, Ed. WNT, Warsaw 2004

5.        L. Przybylski: Strategy selection tools modern machining conditions. Cracow University of Technology, Cracow 2000.

Literatura uzupełniająca

1.       Engineer's Guide. "Machining" Volume 1 Ed. WNT, Warsaw, 1991

2.       Engineer's Guide "Welding", Ed. WNT, Warsaw 1993

3.       T.  Karpinski.: "Production Engineering", Ed. WNT, Warsaw 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 11:00)