SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of Electrical Engineering and Electronics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of Electrical Engineering and Electronics
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-46_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Bachman
 • dr inż. Marcin Chciuk
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the electrical phenomena and their use in technics.

Wymagania wstępne

Fundamentals of physics

Zakres tematyczny

Fundamentals of electrostatics and electromagnetism. Circuits DC and AC. Calculation of currents and voltages in electrical circuits branched direct and alternating current method of Kirchhoff's laws and the loop analysis method. Power and energy in single and three phase circuits. Calculation of power in sinusoidal circuits. Transformer. Machines: serial and shunt DC current and asynchronous and synchronous AC current. Electric motors. The structure and design of electric drive. Semiconductor elements: diodes, transistors, thyristors, power amplifiers, operational amplifier. Methods of generating electric’s oscillations, generators. Rectifier circuits and power supply. Stabilized parametric compensation and pulse power supply. Digital circuits. Electronic circuits - measurement and drive systems. Digital arithmetic and logic functions. Selected digital semiconductors. Architecture of microcomputers. Elements of microprocessor technology

Metody kształcenia

Lecture, laboratory

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The final grade is the average of the lab and the lecture, provided they receive both positive grades.

Literatura podstawowa

 1. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zbiorowa, WNT, Warszawa, 2004.
 2. Horowitz Paul, Hill Winfield: Sztuka elektroniki cz.1 i cz.2, WKŁ, Warszawa, 2003.
 3. Pazdro K., Poniński M.: Miernictwo elektryczne WNT Warszawa 1986.
 4. Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 2003.
 5. Shamieh C., McComb G.: Elektronika dla bystrzaków, Helion,  Gliwice, 2012.
 6. Watson John: Elektronika, WKŁ, Warszawa, 2002.
 7. Wrotek W.: Elektronika z Excelem. Helion, Gliwice, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995.
 2. Kacejko L.: Pracownia elektrotechniczna, PWSZ Warszawa 1963.
 3. Kurdziel R., Podstawy elektrotechniki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975.
 4. Mikołajuk K., Trzaska Z., Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN, Warszawa, 1973.
 5. Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006.
 6. Nührmann D.: Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz WKiŁ Warszawa 1979.
 7. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 23-04-2022 10:39)