SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Master thesis (final project) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Master thesis (final project)
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-ANG-D-25_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Preparation of Master Thesis

Wymagania wstępne

Completed courses in semester I and II

Zakres tematyczny

Within the course, student prepares a diploma paper on a selected topic using the previously acquired knowledge and skills

Metody kształcenia

Student's own work, participation in a seminar

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Evaluation of the diploma thesis.

Literatura podstawowa

Compliant with the topic of the diploma thesis

Literatura uzupełniająca

  1. Yvonne N. Bui, How to Write a Master’s Thesis, SAGE 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:38)