SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Experimental techniques II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Experimental techniques II
Kod przedmiotu 06.0-WE-INFP-TechnEksperII-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize with the basic methods and measuring instruments.

To familiarize with the basic operations of the analog, analog - digital and digital-to-analog on measuring signals.

To familiarize with the basic types of sensors and measuring systems functional blocks.

To shape skills to perform simple measurement tasks.

Wymagania wstępne

Experimental techniques I

Zakres tematyczny

Principles of planning the instrumental realization of the experiment. Nature of the research object and assumed objective of the experiment – their influence on the choice of measurement method and procedure, and  measurement instruments and systems.

Basic measurement methods and measuring instruments. Metrological properties of measuring instruments. Selected analogue electronic instruments.

Digital processing of measurement signals. Sampling, quantisation and coding. Analog-to-digital and digital-to-analog converters. Digital measuring instruments.

Measurements of selected electric and non-electric quantities. General characteristics of sensors. Principle of operation and properties of selected sensors. Smart sensors.

General characteristics of measurement systems. Types and configurations  of measurement systems. Basic functional blocks of measurement systems. Converters and system instruments, sub-systems for measuring Signac acquisition, fieldbus, interface, system controller.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, problem lecture, discussion

Laboratory: working with source document, group work, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the credit is given for obtaining positive grades in written tests carried out at least once a semester.

Laboratory – to receive a final passing grade student has to receive positive grades in all laboratory exercises provided for in the laboratory syllabus.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

  1. Tumanski S.: Principles of electrical measurement. Taylor & Francis, 2006
  2. Bhargawa S.C: Electrical measuring instruments and measurements. CRC Press, 2012
  3. Horowitz P., Hill W.: The art electronics. Cambridge University Press, 1999
  4. Dunn P.F.: Fundamentals of sensors for engineering and science. CRC Press, 2011
  5. Miłek M.: Electrical metrology of nonelectrical quantities. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2006 (in Polish)

Literatura uzupełniająca

none

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (ostatnia modyfikacja: 06-04-2018 15:10)