SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer networks I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer networks I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ComNet-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Abilities and competence in implementation and configuration of simple local area network connected to Internet, IP address management, switch and router configuration.

Wymagania wstępne

Computer architectures

Zakres tematyczny

Introduction to computer networks:  Classification of computer networks. Reference models: ISO/OSI and TCP/IP.

Physical layer: Types of physical media: copper wire, optical fiber and wireless.  Physical topology. Collision domains. Network devices of physical layer: hub and repeater.

Data link layer: Concepts and technologies. Logical topologies. LAN networks segmentation. Network devices of data link layer: NIC, bridge and switch. Fundamentals of switch configuration. LAN networks standards: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet and 10 Gigabit Ethernet.

Network layer: Routing and addressing. Routing protocols and routed protocols. Network layer device: router. IPv4 address management.

Transport layer: Functions and TCP and UDP transports protocols.

Session, presentation and application layers: Functions and protocols. Internet technology components.

Introduction to routers: Router components and operation. User interface and configuration principle. Troubleshooting.

Metody kształcenia

Lecture

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the main condition to get a pass are sufficient marks in written or oral tests conducted at least once per semester.

Literatura podstawowa

  1. Dye M., McDonald R., Rufi A.: CCNA 1 Exploration Network Fundamentals. Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.
  2. Graziani R., Johnson A.: CCNA2 Routing Protocols and Concepts: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-04-2018 21:18)