SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interpersonal communication - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interpersonal communication
Kod przedmiotu 15.9-WE-INFP-IC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. To get knowledge on constructing effective messages across multiple forms of media.
2. Identify message meanings and their significance.
3. Examine techniques of effective message design.
4. Demonstrate ability to use technology including: using appropriate software for assignments, searching the internet and library databases to access relevant literature, and using electronic mail with attachments.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

The primary focus of the course is the relational communication process and messages people use to define interpersonal relationships.Effective interpersonal communication skills are key to professional success. This course is designed to help students develop effective interpersonal communication skills. This course explores many of the various forms of interpersonal communication, such as verbal and non-verbal communication, listening, boundaries and personal space, and the importance of each person’s perception and perspective.

Metody kształcenia

Lecture, case-study, discussion

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The following guidelines will be used to establish the final grade for the course:
50% an proposal on some issue related to the management of interpersonal relationships, 50% classroom presentation.

Points will be distributed in the following manner:
an proposal on some issue related to the management of interpersonal relationships 100 points. Oral Presentation of Prospectus (an proposal on some issue related to the
management of interpersonal relationships) 50 points. Total Points 150 points
Grades will be administered using the standard 90% = 5, 80% = 4.5, 70% = 4, 60% = 3.5, 50%= 3.
Specifically, 150 – 135 = 5, 134 - 120 = 4.5, 119 - 105 = 4, 104 - 90 = 3.5, and 89 - 75 = 3.

Literatura podstawowa

 1. Central European Journal of Communication: an official journal of the Polish Communication Association.
 2. Communicating at work: principles and practices for business and the professions Ronald B. Adler. - 2 ed. - New York : Random House, 1986. - ISBN 0-394-34316-6
 3. Communicating in business and professional settings / Michael S. Hanna, Gerald L. Wilson. - 2nd ed. - New York : Random House, cop. 1988. - ISBN 0-394-36447-3
 4. Conflicts - mediation - the youth / ed. by Michał GłaŜewski, Lech Sałaciński. - Kraków : "Impuls", 2005. - 83-7308-540-8
 5. Effective business communications / Herta A. Murphy, Herbert W. Hildebrandt. - Ed.4. -New York : McGraw-Hill, 1984. - ISBN 0-07-044091-3
 6. Get the message! / Helen Astley. - Cambridge : Cambridge University Press, 1983. - 0-521-28850-9
 7. Interpersonal communication / [contributor James Walling]. - Skokie : National Textbook, cop. 1979.
 8. Oral communication : message & response / Larry A. Samovar, Jack Mills. - 7th ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, cop. 1989. - 0-697-03015-6
 9. The World Book learning library. Vol. 6, Projects and presentations / ed. in chief Robert O. Zeleny. - Chicago : World Book, cop. 1986. - 0-7166-3190-3 (Vol. 6) ; 0-7166-3184-9 (Set)
 10. http://highered.mheducation.com/sites/0073135615/student_view0/theory_summaries.html
 11. http://www.pstcc.edu/facstaff/dking/interpr.htm
 12. https://bemycareercoach.com/soft-skills/communication-skills/interpersonalcommunication-definition.html
 13. https://us.sagepub.com/sites/default/files/upmbinaries/52575_Gamble_(IC)_Chapter_1.pdf

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna (ostatnia modyfikacja: 19-03-2018 19:50)