SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer system administration - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer system administration
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ComSysAd-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Bieganowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Engineering skills in administering of a selected computer systems.

Wymagania wstępne

Operating systems, computer networks.

Zakres tematyczny

Virtual Machines administration: configuring virtual machines, installing Windows, Linux, Unix guests, virtual networking, virtual storage, remote virtual machines.

SOHO network administration: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), VPNs, NTP, firewalls and port forwarding.

System administration: OpenSSH, Remote Deskstop, The Z file System (ZFS), Unix File and Print Services for Microsoft Windows Clients (SAMBA), Electronic Mail, basic of Active Directory administration, system backup, software deployment.

 

Metody kształcenia

Lecture: lecture problem, lecture conventional

Laboratory: group work, laboratory exercises

Project: teamwork, project method

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
 Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
 Project – project, report, oral presentation the passing condition is to obtain positive marks
 Calculation of the final grade: lecture 30% + laboratory 40% + project 30%

Literatura podstawowa

1. FreeBSD Handbook, https://www.freebsd.org/doc/handbook/

2. MikroTik Manual, https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC

3. VirtualBox user Manual, https://www.virtualbox.org/manual/

4. Laura E. Hunter, Active Directory Field Guide, Springer-Verlag New York, 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Zbigniew Góra, Active Directory w systemach wolnego oprogramowania, Helion, 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Bieganowski (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 08:48)