SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Digital video - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Digital video
Kod przedmiotu 15.2-WE-INFP-DV-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Łukasz Hładowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • giving students the knowledge of the digital video taking into account current technologies and requirements of the electronic media industry
  • teaching basic skills in preparation to work as a media engineer

Wymagania wstępne

Principles of computer science, Computer graphics

Zakres tematyczny

Introduction  to  digital  media. The  basics  of  (digital)  video  and  cinematography.  Human perception of time based media. Installation and configuration of video processing tools. Colour coding and correction. Principles of colour management.

Introduction to multimedia devices and digital cinematography. Multimedia devices. Capturing and formats of digital video. Methods of synthesis, analysis and digital video editing. Linear and non-linear video editing.

Practical applications. Working with lighting. Practical application of the greenscreen for background removal. Mixing motion and still pictures.

Digital audio. Formats of digital audio. Capture of audio. Linear and non-linear audio editing.

Streamed media. Streamed  media  formats,  distribution  channels  for  video  and  audio streams. Podcasting.

Digital movies production. Preparations, narrative, script, take design, filming, image processing and post-production. Post-synchronization. Digital video distribution.

Metody kształcenia

lecture: discussion, working in groups, project method

laboratory: working in groups, laboratory exercises

project: working in groups, project method

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - a credit is given for obtaining a passing grade for all oral or written exams administered at least once per semester

Laboratory - to receive a final passing grade student has to receive passing grades for all tasks required by the curriculum.

Project - to receive a final passing grade student has to receive passing grades for all tasks and projects required by the curriculum..

Calculation of the final grade = lecture: 30% + laboratory: 30% + project: 40%

Literatura podstawowa

  1. Ascher S., Pincus E.: The Filmmaker's Handbook, 2013 Edition. Plume 2013.

  2. Murch W.: In the blink of an eye, a perspective on film editing, 2nd ed., Silman-James Press, 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Rankin K.: Linux multimedia hacks. Tips & tools for taming images, audio and video. O'Reilly Media, 2005,

  2. Kirn P., Real World Digital Audio. Peachpit Press, 2006,

  3. Thompson, D.M.: Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio. Hal Leonard Corporation, 2005,

  4. Fraser B., Murphy C.: Real World Color Management. 2nd ed., Peachpit Press, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Łukasz Hładowski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 19:04)