SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Services in mobile networks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Services in mobile networks
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SinMN-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Powroźnik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Provide basic knowledge of mobile nets operations.

Provide basic knowledge and understanding of mobile services operations, properties and limitations.

Give basic skills of the application design using mobile services.

Wymagania wstępne

Computer networks, Operating systems

Zakres tematyczny

Structure and operating principles of the GSM network, structure of a backbone network, voice connections, SMS, EMS, and MMS.

Structure and operating principles of the UMTS network, structure of a backbone network, mobility ensuring, power management.

Services of the UMTS network, voice connections, SMS and MMS, access to the internet.

Video connections, access to TV, radio, music, and video; possibility of new services addition.

Metody kształcenia

Lecture, group projects
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain positive marks from written or oral tests conducted at least once per semester.

Project  – the passing condition is to obtain positive marks from all project exercises and tests conducted during the semester.


Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory classes 50%

Literatura podstawowa

  1. J. Kołakowski, J. Cichocki: UMTS System telefonii komórkowej trzeciej generacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2007.
  2. Aleksander Simon, Marcin Walczyk: Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo, XYLAB, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Kabaciński Wojciech: Sieci telekomunikacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 28-03-2018 13:23)