SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Work safety and ergonomics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Work safety and ergonomics
Kod przedmiotu 06.2-WE-INFP-WSandE-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Sławomir Piontek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Skills and references in range of: hazard/risk categories for working on energized electrical equipment.

Wymagania wstępne

Fundamentals of electrical engineering.

Zakres tematyczny

Industrial safety. Electrical Hazard Classifications. Hazard/risk categories for working on energized electrical equipment.

Effects of electrical energy on humans. Shock hazards. Flash hazards. Radio Frequency (RF) and Microwave (MW) exposures. Contact thermal hazards.

Electrically safe work condition. Wiring systems of electric network. Electric hazard protection. Security precautions. Research and analysis of hazard protection.

Hazard related to Static Electricity. The discharge of static electricity. Electrostatic discharge (ESD) on human body.

Electric equipment exploitation. Electric shock protection. Electric arc protection. Surge protection. Protection of hazard in electric network. Electrical equipment conditions of approval and use.

General safety regulations in the CE marking directives. Certification. Standards.

 

Metody kształcenia

Lecture

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Strojny J. Safety of electrical equipment exploitation, AGH, Kraków, 2003.
  2. Matula E., Sych M. Prevention electric shock in industry, WNT Warszawa 1980.
  3. URE (), Energy Law, www.gip.pl, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Environment, safety, and health, manual, www.llnl.gov university of california, 2007optional reading:

Lewis W.: CCNA Exploration Companion Guide LAN Switching and Wireless. Pearson Education Inc. 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Sławomir Piontek (ostatnia modyfikacja: 29-03-2018 10:46)