SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Testing information systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Testing information systems
Kod przedmiotu 06.0-WE-INFP-TestInformSys-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize students with the life cycle of a computer system with particular emphasis on the tools and techniques of verification
 • Shaping the understanding of the need to ensure the highest quality and reliability of information systems
 • shaping skills to design and verification of computer systems, and in particular the use of automate test tools to and verification of hardware part of systems

Wymagania wstępne

digital Circuits

Zakres tematyczny

Basic principles of testing programs, testing place in the computer engineering and software engineering. Inspection of the source code and test cases development. Testing individual application modules, integration testing. Functional testing, system, acceptance, and installation. Extreme testing. Web applications testing. Continuous integration. Test automation. Construction and operation of diagnostic tools: Introduction to the construction, principles of operation and measurement digital diagnostic apparatus. The use of an oscilloscope and arbitrary waveform generator for generating digital waveforms and analog waveforms recorded on the basis of using an oscilloscope.  The boundary conditions of work of digital circuits. Diagnosis of hardware-software systems micro-informatics: Logic analyzer in the analysis of digital systems. Developing algorithms trigger based on changes or signal values. Use of simulation results verifies the prototype stage. Extending digital microsystems of the block generator for testing. Analysis of transmission in computer networks. Diagnostic software:  Embedding test modules inside embedded systems (Chipscope Pro).

Metody kształcenia

 • Lecture: Lecture problem, lecture conventional
 • laboratory: group work, laboratory exercises
 • project: teamwork, project method

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
 • Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
 • Project - - project, report, oral presentation the passing condition is to obtain positive marks
 • Calculation of the final grade: lecture 40% + laboratory 30% + project 30%

Literatura podstawowa

 1. How Google Tests Software, James A. Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo, Addison-Wesley Professional, 2012

 2. The Digital Quality Handbook: Guide for Achieving Continuous Quality in a DevOps   Reality, Eran Kinsbruner, 2017

 3. Test Automation in the Real World: Practical Lessons for Automated Testing 
  by Greg Paskal  

 4. Testing of Digital Systems,  N. K. Jha (Author), S. Gupta (Author), Cambridge University Press, 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Digital Systems Testing and Testable Design, Miron Abramovici, Melvin A. Breuer, Arthur D. Friedman, Wiley-IEEE Press, 1994

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 23:15)