SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Parallel and functional programming techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Parallel and functional programming techniques
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-PaFPT-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize students with basic information about parallel and functional programming techniques.
 • To shape understanding and awareness of the role of parallel programming techniques as well as highlight the increasing role of functional programming.
 • To give basic skills in creating parallel programs for multi-core systems based on traditional processors (CPU) as well as graphics multi-core processors of general use.
 • Learning of the basic skills in the functional programming paradigm, and in particular: the role of functions and recursion, programming without side effect and the use of the lazy computations method.

Wymagania wstępne

Methods of Programming, Algorithms and Data Structures, Theoretical Foundations of Computer Science, Logic for Computer Scientists

Zakres tematyczny

Theory of computation models: models of parallel computations and complexity classes.

Programmer tools: available tools for parallel programming for CUDA and OpenCL technologies.

Basic operations: Parallel primitive operations.

Data Dependency: dependency and division of data, models of execution of parallels environments for CPU and GPU.

Programming paradigm: Functional paradigm and basic constructions in selected functional languages e.g. OCaml, F#, Scala.

Basic data types: Data types in functional programming, exceptions and objects.

High-class function: first-class and high-order functions, functional model of computations (in a form of simplified operational description).

Type system and imperative control flow instructions: type systems, and lazy-computations, imperative features in functional programming languages.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work
Project: project method, discussions and presentations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - obtaining a positive grade in written exam. 
Laboratory - the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.
Project - a condition of pass is to obtain positive marks from all project tasks and preparation written report of project.
Calculation of the final grade: = lecture 40% + laboratory 30% + project 30%.

Literatura podstawowa

 1. Pickering R.: Foundations of F#, Apress, USA, 2007.
 2. Smith C.: Programming F#.: O'Reilly Media, Inc., Sebastopol, USA, 2010.
 3. Syme D., Granicz A., Cisternino  A.: Expert F# , Apress, USA, 2015.
 4. Sanders J., Kandrot E.: CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming, Addison-Wesley Professional, 2010.
 5. Gaster B., Howes L., Kaeli D. R., Mistry P., Schaa D.: Heterogeneous Computing with OpenCL, Morgan Kaufmann, 2011.
 6. Pacheco P.: An Introduction to Parallel Programming, Morgan Kaufmann, 2011.
 7. Rauber T., Rünger G.: Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems, Springer Berlin Heidelberg, 2013.
 8. Herlihy M., Shavit N.: The Art of Multiprocessor Programming, Morgan Kaufmann, 2012.
 9.  Farber R.: Parallel Programming with OpenACC,  Elsevier Science & Technology, 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Thomspon S.: Haskell - The Craft of Functional Programming, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA, 1999.
 2. Harrop J.: F# for Scientists, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2008.
 3. Syme D., Granicz A., Cisternino A.: Expert F# 4.0, Apress, 2015.
 4. Farber R.: CUDA Application Design and Development, Morgan Kaufmann, 2011.
 5. Wen-mei W. Hwu, eds: GPU Computing Gems, Emerald Edition and Jade Edition, Morgan Kaufmann, 2011.
 6. Norman M.: Parallel Computing for Data Science: With Examples in R, C++ and CUDA, Chapman and Hall/CRC, 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-03-2018 13:00)