SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Videoconferencing systems and VoIP telephony - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Videoconferencing systems and VoIP telephony
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-VSandVT-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is able to describe the architecture and services applied in the convergent networks which support VoIP and VoD technologies; Student is able to present protocols: SIP, H.323,RTP, RTCP; Student is able to present methods: WFQ, CBWFQ, LLQ; Student is able to chose appropriate methods in order to ensure QoS in the VoIP and telepresence systems. Student is able to perform implementation of the QoS methods with CLI, MQC, AutoQoS, SDM QoS.

Wymagania wstępne

Computer networks

Zakres tematyczny

Convergent networks. Hierarchical model of convergent network. Technologies applied in the convergent networks.

WAN Technologies. Switching methods in the WAN. Packet, frames and cells switching. Review of technologies applied in the WAN: ISDN, xDSL, ATM, FrameRelay, GSM.

Telephony PSTN and VoIP. Structures, devices and functionality of VoIP technology. Protocols applied in the VoIP: RTP, RTCPH, H.323 and SIP.

Ensuring the QoS in the convergent networks. Quality parameters in the convergent networks. Models of QoS: Best-Effort, IntServ and DiffServ. Congestion avoidance algorithm in the computer networks: RED, WRED, CBWRED. Marking and classification methods: CoS, ToS. Queuing methods: WFQ, PQ, LLQ, FIFO. Implementation of the QoS methods in the convergent networks: CLI, MQC, AutoQoS, SDM QoS.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the main condition to get a pass is acquiring in written or oral tests conducted at least once a semester.

Laboratory – the main condition to get a pass is acquiring sufficient marks for all laboratory exercises as scheduled.

Literatura podstawowa

1. Wallace K.: Implementing Cisco Unified Communications Voice over IP and QoS (CVOICE) Foundation Learning Guide. Cisco Press, Indianapolis 2011.

2. Firestone S., Ramalingam T., Fry S.: Voice and Video Conferencing Fundamentals. Cisco Press, Indianapolis 2007.

3. Ahmed. A., Madani H., Siddiqui T.: VoIP Performance Management and Optimization, Cisco Press, 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Wallace K.: Authorized Self-Study Guide Cisco Voice over IP (CVOICE). Cisco Press, Indianapolis 2009.

2. Kaza R., S. Asadullah: Cisco IP Telephony: Planning, Design, Implementation, Operation, and Optimization, Cisco, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2018 08:58)