SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geographical information systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geographical information systems
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-GIS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize students with the principles of the Geographical Information Systems (GIS).
 • To develop skills in the creation of GIS systems.
 • Familiarize students with the methods of spatial data analysis.
   

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

Fundamentals of GIS: History of GIS development, The main applications of GIS, Definitions of terms related to cartographic coordinate systems, Cartographic coordinate systems in Poland, Digital maps, Data sources for GIS, Types of geographical objects, GIS software.

GIS data models: Discrete and continuous spatial data, Precision of spatial data, Spatial data representation using raster and vector graphics, Qualitative and quantitative properties of geographical objects, Raster to vector transformation, Multi-layered representation of spatial data.

GIS architecture: Entering and verification of spatial data, Spatial databases, Designing spatial databases, Database management systems of spatial data, Spatial data processing procedures, Imaging of the spatial data, Presentation of spatial data on the Internet and on mobile devices.

Spatial data analysis: Sampling of spatial data, Geostatistics, Network analysis, Path finding problems, Spatial relationships and interactions, Spatial interpolation, Spatial regression, Spatial simulations using cellular automata.
 

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
 • Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
 • Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%
   

Literatura podstawowa

 1. Bivand R.S., Pebesma E.J., Gómez-Rubio V.: Applied Spatial Data Analysis with R, Springer,2008.
 2. Kolvoord R., Keranen K.: Making Spatial Decisions Using GIS, A Workbook, ESRI, 2011.
 3. Bolstad P.: GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, Eider Press, 2004. 

Literatura uzupełniająca

 1. Haining R.: Spatial Data Analysis. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2003.
 2. Riple B. D.: Spatial statistics John Wiley & Sons, 2004.
 3. Gorr W. L, Kurland K. S: GIS Tutorial Basic Workbook, ESRI, 2007.
 4. Kolvoord R., Keranen K.: Making Spatial Decisions Using GIS, A Workbook, ESRI, 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-04-2018 13:10)