SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo ochrony rodziny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo ochrony rodziny
Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-POR-W-14_pNadGenY5D1M
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Skibińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie materii uregulowanych w kodeksie rodzinny i opiekuńczym (KRO) i – w części – w prawie o aktach stanu cywilnego (PASC).

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw prawa cywilnego.

Zakres tematyczny

1. Ogólna charakterystyka, pojęcia, źródła i zasady przewodnie prawa rodzinnego. Normatywne ujęcie rodziny.

2. Zawarcie małżeństwa. Ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

3. Unieważnienie małżeństwa.

4. Treść stosunku prawnego małżeństwa. Prawa i obowiązki małżeńskie. 

5. Małżeńskich ustroje majątkowych.

6. Ustanie małżeństwa. Rozwód i separacja. 

7. Pojęcie, rodzaje, linie i stopnie pokrewieństwa i powinowactwa oraz prawnorodzinne znaczenie obu instytucji.

8. Problematyka pochodzenia dziecka.

9. Władza rodzicielska.

10. Kontakty z dzieckiem. 

11. Przysposobienie.

12. Alimentacja.

13. Problematyka prawnej instytucji opieki, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad małoletnim.

14. Przypadki kurateli w KRO, ze szczególnym uwzględnieniem kurateli dla dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie pisemnej i/lub ustnej według uznania prowadzącego.

Literatura podstawowa

1. J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, najnowsze wydanie.

2. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, najnowsze wydanie.

3. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, najnowsze wydanie.

Literatura uzupełniająca

1. T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, tom XII Prawo rodzinne i opiekuńcze, najnowsze wydanie.

2. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, najnowsze wydanie.

3. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, najnowsze wydanie.

4. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, najnowsze wydanie.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 03-04-2018 14:43)