SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo procedur podatkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo procedur podatkowych
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PPPod-W-S14_pNadGenCMCY9
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
  • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką prawnej regulacji procedur podatkowych i jego uwarunkowań z uwzględnieniem praktyki jego stosowania.

Wymagania wstępne

Prawo konstytucyjne, prawo finansowe, postępowanie administracyjne

Zakres tematyczny

1.     Dekodyfikacja postępowania administracyjnego i kodyfikacja postępowań finansowych

2.     Zasady ogólne i szczególne postępowania podatkowego

3.     Podmioty postępowania podatkowego

4.     Dowody w postępowania podatkowym

5.     Tok postępowania podatkowego

6.     Akty kończące postępowanie podatkowe

7.     Wzruszanie decyzji ostatecznych w sprawach podatkowych

8.     Czynności sprawdzające

9.     Kontrola podatkowa

10.  Kontrola skarbowa

Metody kształcenia

Wykład klasyczny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin w formie opisowej.

Literatura podstawowa

1.      Zarys finansów publicznych i prawa podatkowego, pod. red. W. Wójtowicz, wydanie 7, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1.      Prawo podatkowe, pod. red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, wydanie 2, Warszawa 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)