SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku
Kod przedmiotu 16.9-WX-AdP-POIK- 17
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maciej Kłodawski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zgodnie z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego lub na innym kierunku.

Wymagania wstępne

Zgodnie z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego lub na innym kierunku.

Zakres tematyczny

Zgodnie z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego lub na innym kierunku.

Metody kształcenia

Zgodnie z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego lub na innym kierunku.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zgodnie z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego lub na innym kierunku.

Literatura podstawowa

Zgodnie z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego lub na innym kierunku.

Literatura uzupełniająca

Zgodnie z sylabusem przedmiotu ogólnouczelnianego lub na innym kierunku.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 02-04-2018 21:45)