SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Control Systems Diagnostics of Machines - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Control Systems Diagnostics of Machines
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-19_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Gaining knowledge about the most important problems related to diagnosing the technical condition of selected components.
2. Learning the basic research methods and measuring tools used in technical diagnosticsstructural, functional systems of various groups of machines.

Wymagania wstępne

1. Basic knowledge of mathematics and probability.
2 Basic knowledge of physics.
3 Basic knowledge of computer science and measurement techniques

Zakres tematyczny

No. LECTURE   No hours
W1 Basic concepts and goals of technical diagnostics. Purpose of research
diagnostic. Sources of diagnostic information, selection criteria. Processes
operational degradation of machine elements.
    2
W2 Classification of diagnostic parameters and symptoms. Transformation
energy as a source of diagnostic information. Types of diagnosis.
    1
W3 Fundamentals of DWA vibroacoustic diagnostics. Condition assessment and forecasting
in TWO. Bastards as the primary source of diagnostic information. Measurements and
vibration evaluation criteria. Analysis of vibroacoustic signals.
    2
W4 Basics of thermal diagnostics. Basics of thermal diagnostics.
Thermal diagnostic signals. Apparatus and methodology of thermal research.
Basic application areas.
    2
W5 Diagnostics of rolling bearings. Damage classification, phases of the technicl degradation. Diagnosing methods.     2
W6 Diagnostics of gears, typical failures. System diagnostics
hydraulic - typical damage and malfunctions. Diagnostic methods
laboratory and workshop.
    2
W7 Basic methods in diagnosing machine tools. Types of diagnosis and
functions. Diagnostic systems and devices.
    2
W8 Forecasting the state of technical objects. Classification of methods
stock forecasting. Technical condition forecasts. Expert systems
in technical diagnostics.
    2
    Sum:   15
No. LAB   No hours
W1 Acoustic diagnostics: Measurement of sound intensity. Signal filtration
acoustic. 
    2
W2 Acoustic diagnostics:  Measurement of noise emitted by different types of toothed gears.     2
W3 Acoustic diagnostics:  Measurement of noise emitted by different types of gears:
 chain, belt.
    2
W4 Vibration diagnosis:  Accelerometers - principle of operation, track structure
measuring. Evaluation of the characteristics of the signals.
    2
W5 Vibration diagnosis: Vibration as an indicator of machine condition. Vibration measurement
toothed gears. 
    2
W6 Thermal diagnostics of machines. Principles of measurement. Taking measurements
thermal bearings or gears. Interpretation of measurement results.
    2
W7 consultation     1
W8 Pass time      2
    Sum:   15

 

Metody kształcenia

1. Lecture with multimedia presentation
2. Laboratory classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Written credit of the lectures.
Reports on experiments performed laboratory.

Literatura podstawowa

1. Cempel C., Tomaszewski F.: Diagnostyka maszyn. NCNEM, Radom 1992
2. Morej J.: Drgania maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego. Polskie Tow.Diagnostyki Technicznej, Warszawa 1994.
3 Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ 2005

Literatura uzupełniająca

Szabatin J.: Przetwarzanie sygnałów, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-05-2021 08:13)