SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie infrastruktury teleinformatycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie infrastruktury teleinformatycznej
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-08
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem kursu jest zapoznanie słuchacza z problematyką projektowania infrastruktury teleinformatycznej.

Wymagania wstępne

Technologie informacyjne, elementy architektur systemów komputerowych i sieciowych

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: podstawy transmisji sygnałów cyfrowych w kanałach telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych,  opis działania podstawowych bloków funkcjonalnych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, stosowanych modulacji i metod wielodostępu,  systemy dostępu do sieci teleinformatycznych (modem telefoniczny, ISDN, ADSL), systemy radiokomunikacji ruchomej i bezprzewodowej (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA i HSUPA, WiMAX),. systemy światłowodowe,  prognozy rozwoju.

Projekt realizowany jest dla indywidualnie określonych obszarów: umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa, a w szczególności sieci LAN i WAN. Cel i zastosowanie sieci komputerowych, dobór urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania,. poznanie usług i protokołów komunikacyjnych i ich charakterystyki. Administrowanie siecią komputerową. dobór urządzeń sieciowych. umiejętność projektowania systemów okablowania. umiejętność projektowania sieci bezprzewodowych. znajomość zasad bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

 

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie projektu oraz prezentacji, a także zaliczenie kolokwium zaliczeniowego

Literatura podstawowa

1.   Wrotek W., Sieci komputerowe. Kurs. Helion, Gliwice 2008

2.   Wesołowski K., Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2006

3.   Tanenbaum A.S., Wetherall D.J., "Sieci komputerowe", Wyd. V, Helion, Gliwice 2012.

4.   Priscilla Oppenheimer – Projektowanie sieci metodą top-down, MIKOM 2007

Literatura uzupełniająca

1.Fall K.R. Stevens R.W.:TCP/IP od środka. Protokoły. Wyd. II, Helion, Gliwice 2013

2.Menezes A.J., van Oorschot P.C., Vanstone S.C., „Kryptografia stosowana”, WNT 2005

3.Rozwój firmowych sieci komputerowych, Raport Computerworld, Warszawa 2015

4.   Pawlak R., Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2011 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2018 14:06)