SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rzeczoznawstwo majątkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rzeczoznawstwo majątkowe
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Rzm-N17
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 114
(w tym jako e-learning)
7,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Prowadzenie i przedstawienie uczestnikom zagadnienia związane z  tematyką rzeczoznawstwo majątkowe

 

 

Wymagania wstępne

Studia wyższe

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Metodą tradycyjna 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność studenta 80%

Literatura podstawowa

Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe

Jerzy Dydenko (redakcja)

Literatura uzupełniająca

www

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 23-04-2018 16:37)